Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2012

nofear
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach.
— J.L.Wiśniewski "Los powtórzony"
nofear
nofear
Są związki bez miłości i miłość bez związku.
nofear
Jego seksowny uśmiech zwiastował kłopoty, ale uznałam, że nie wszystkie kłopoty są złe.
— Becca Fitzpatrick, Crescendo
nofear
nofear
nofear
proszę wybaczyć,
że brak mi sił o ciebie walczyć
— W sam raz, Czesław Mozil
nofear
3829 24ad
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki vianadis nadis
nofear
6964 2167
Reposted frommvtevrrr mvtevrrr vianadis nadis
nofear
8376 5823
Reposted fromchristi christi viasoko soko
nofear
nofear
6130 e0f2 500
Reposted frometerycznie eterycznie viabrovinsky brovinsky
nofear

Reposted fromMoonTide MoonTide viaziebina ziebina
nofear
nofear
4428 8cfc
Reposted frommagdazieba magdazieba viabombas bombas
nofear
7201 2ded
Reposted frominsidemyhell insidemyhell viaucieknijmi ucieknijmi
nofear
czasami tęsknię, zazwyczaj wieczorami.
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
nofear
8969 f798
Reposted fromcrystallineeyes crystallineeyes viabombas bombas
nofear
2309 06f0
Reposted fromkarora karora viastarryeyed starryeyed
nofear
9135 c5ea 500
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl